Πολιτική απορρήτου και cookies

Η παρούσα πολιτική απορρήτου περιγράφει την πρακτική της ατομικής επιχείρησης Ελένη Αντ. Καραντάκη η οποία εδρεύει στην οδό Χατζή 28, 11141, Αθήνα, τηλ. 2102924173, 6937018871, eleni@fantasticoom.com με ΑΦΜ: 103888539, ΔΟΥ: ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ και ΑΡ. ΓΕΜΗ: 116017203000 (εφεξής η Επιχείρηση, Εμείς, εμάς, μας) σε σχέση με την συλλογή, χρήση, αποθήκευση και αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων μέσω του διαδικτυακού μας τόπου fantasticoom.com (εφεξής η Ιστοσελίδα, ο Ιστότοπος).

Στο τέλος της σελίδας αναφέρεται η τελευταία ενημέρωση της παρούσας πολιτικής. Παρακαλούμε να επιστρέφετε συχνά ώστε να ενημερώνεστε για τυχόν τροποποιήσεις που ενδέχεται να πραγματοποιήσουμε.

Το απόρρητο των επισκεπτών του ιστοτόπου μας, είναι πολύ σημαντικό για εμάς και είμαστε αφοσιωμένοι στην προστασία του. Η παρούσα πολιτική εξηγεί πως θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας ή μας παρέχεται πληροφορίες αποδέχεστε τους όρους της πολιτικής όπως περιγράφεται τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Το εφαρμοστέο δίκαιο προστασίας προσωπικών δεδομένων αποτελείται από την ισχύουσα εθνική και κονοτική νομοθεσία για τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένω από εμάς.

Ορισμός Προσωπικών Δεδομένων

Ως Προσωπικά Δεδομένα εννούνται οι πληροφορίες και τα δεδομένα σχετικά με ένα συγκεκριμένο άτομο όπως πχ το όνομα και το επίθετο, η διεύθυνση κατοικίας, η ηλεκτρονική δίευθυνση, η διεύθυνση IP κλπ. Εμείς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε ή αποκαλύπτουμε Προσωπικά σας Δεδομένα σύμφωνα με την Παρούσα Πολιτική και το εφαρμοστέο Δίκαιο περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων.

Ανήλικοι

Απαγορεύεται σε ανήλικους κάτω των δεκαοχτώ (18) ετών να μας γνωστοποιούν μέσω της Ιστοσελίδας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τα Προσωπικά τους Δεδομένα.

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα παρέχονται προς εμάς στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα λαμβάνουμε πληροφορίες μεταξύ των οποίων η διεύθυνση IP σας, η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψής σας, τις σελίδες που έχετε επισκεφθεί στον ιστότοπό μας, πληροφορίες για τη συσκευή που χρησιμοποιείτε και το πρόγραμμα περιήγησής σας.
 • Είναι πιθανό στον ιστότοπό μας να υπάρχουν ή να υπάρξουν συνδέσεις (links) προς άλλους ιστότοπους που λειτουργούν από τρίτους. Κάθε φορά που ακολουθείτε ένα τέτοιο σύνδεσμο και επισκέπτεστε μία νέα ιστοσελίδα θα πρέπει να γνωρίζετε πως δεν εφαρμόζεται η παρούσα πολιτική απορρήτου αλλά αυτή του εκάστοτε ιστότοπου.
 • Κάθε φορά που επικοινωνείτε μαζί μας είτε γραπτά είτε προφορικά μας παρέχετε προσωπικά σας δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποθηκευτούν για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας ή για την απόδειξη μεταξύ μας συναλλαγής .
 • Κάθε φορά που κάνετε χρήση των Υπηρεσιών μας ή αγοράζετε κάποιο από το Προϊόντα μας, μας γνωστοποιείτε προσωπικά δεδομένα όπως το όνομα και το επίθετό σας, τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας κλπ.
 • Κάθε φορά που δημοσιεύετε ένα σχόλιο στο blog.
  Κάθε φορά που μας στέλνετε μία προσωπική πληροφορία.
  Πριν αποκαλύψετε οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες τρίτου ατόμου, θα πρέπει να έχετε τη συγκατάθεση αυτού του ατόμου σχετικά με την κοινοποίηση και την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών του σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.

Χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών

Οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται σ’ εμάς, χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που ορίζονται από την παρούσα πολιτική της Ιστοσελίδας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες για τους πιο κάτω σκοπούς:

 • Διαχείριση της Ιστοσελίδας και της Επιχείρησής μας
 • Αποστολή των αγαθών που αγοράζετε μέσω του ιστοτόπου μας
 • Παροχή υπηρεσιών που αγοράζετε μέσω του ιστοτόπου μας
 • Αποστολή κινήσεων, τιμολογίων και υπενθυμίσεων πληρωμής σε εσάς, καθώς και συλλογή πληρωμών από εσάς
 • Αποστολή μη διαφημιστικών επικοινωνιών
 • Αποστολή ειδοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τα αιτήματά σας
 • Αποστολή του ενημερωτικού δελτίου μας (newsletter) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αν το έχετε ζητήσει (μπορείτε να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή αν πλέον δεν επιθυμείτε το ενημερωτικό δελτίο)
 • Παροχή στατιστικών δεδομένων των χρηστών μας σε τρίτα μέρη (τα οποία δεν θα είναι σε θέση να ταυτοποιήσουν κανένα χρήστη από αυτές τις πληροφορίες)
 • Διαχείριση αιτημάτων και παραπόνων που υποβάλατε και σχετίζονται με την Ιστοσελίδα μας
 • Διατήρηση της ασφάλειας του ιστοτόπου και πρόληψη κατά οποιασδήποτε απάτης
 • Επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τους όρους και προϋποθέσεις παροχής της ιστοσελίδας μας

Αν υποβάλλετε προσωπικές πληροφορίες προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα μας, θα δημοσιεύσουμε ή θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες σύμφωνα με την αδειοδότησή σας.

Δε θα διοχετεύσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες χωρίς τη συναίνεσή σας σε κανένα τρίτο μέρος ή σε οποιοδήποτε εμπορικό τμήμα τρίτου μέρους.

Κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών

Δεν πωλούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους και κατά κανόνα δε μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους. Είναι δυνατό όμως να κοινοποιήσουμε κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα σε υπαλλήλους μας ή συνεργαζόμενες εταιρείες παροχής υπηρεσιών όπως παρόχους web hosting.
Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο μέτρο που απαιτείται βάσει νόμου:

 • Σε σχέση με οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική νομική διαδικασία
 • Με σκοπό την εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μας
 • Σε οποιονδήποτε βάσιμα πιστεύουμε ότι μπορεί να ανήκει στην δικαστική η οποιοδήποτε άλλη αρμόδια αρχή σχετικά με την κοινοποίηση πληροφοριών στην περίπτωση που η αντίστοιχη αρχή θα απαιτήσει την κοινοποίηση των συγκεκριμένων προσωπικών πληροφοριών.
 • Όπως αναφέρεται στην παρούσα πολιτική, δε θα παρέχουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτα μέρη.

Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με τη νομοθεσία έχετε τα εξής διακιώματα όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Το δικαίωμα να ενημερωθείτε για το ποιες πληροφορίες τηρούνται σχετικά με εσάς σε ηλεκτρονική μορφή και σε έγγραφα αρχεία.
 • Το δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης αναφορικά με τον σκοπό της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, για τους παραλήπτες ή για τις κατηγορίες παραληπτών.
 • Το δικαίωμα να ενημερωθείτε για πιθανές αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στον τρόπο επεξεργασίας από την τελευταία μας ενημέρωση σε σας.
 • Το δικαίωμα να ενημερωθείτε σχετικά με την μεθοδολογία που εφαρμόζεται στην διαδικασία αυτόματης επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 • Το δικαίωμα να ενημερωθείτε σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από τον Υπεύθυνο της Επεξεργασίας για την ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων.
 • Το δικαίωμα να ενημερωθείτε για σχετική μεταβίβαση Προσωπικών Δεδομένων σας σε τρίτους.
 • Το δικαίωμα να λάβετε μέτρα για να σταματήσετε την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας αν η επεξεργασία πιθανόν να σας προκαλέσει να υποστείτε σημαντική ζημία ή σημαντική ηθική βλάβη, όταν αυτό είναι αδικαιολόγητο.
 • Το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, καθώς και να απαιτήσετε να μην χρησιμοποιούνται τα Προσωπικά σας Δεδομένα για την προώθηση διαφόρων προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Το δικαίωμα να αποτρέψετε αποφάσεις, λαμβανόμενες σχετικά με εσάς που βασίζονται αποκλειστικά στην αυτόματη επεξεργασία (κατάρτιση προφίλ).
 • Το δικαίωμα να μπορείτε να απαιτείτε την διόρθωση ή καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων που είναι λανθασμένα ή των οποίων την επεξεργασία δεν επιθυμείτε πλέον.
 • Το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα στη φορητότητα αυτών (όταν η επεξεργασία αφορά ταυτοποιήσιμα προσωπικά δεδομένα και βασίζεται στη συγκατάθεση και στην εκτέλεση της σύμβασης).
 • Το δικαίωμα να μπορείτε να υποβάλετε αντίρρηση οποιαδήποτε στιγμή για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία αυτών και να αιτηθείτε την οριστική διαγραφή αυτών από τις βάσεις δεδομένων της Εταιρείας.
 • Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή.
 • Το δικαίωμα να διεκδικήσετε αποζημίωση αν έχετε υποστεί ζημία και ηθική βλάβη ως αποτέλεσμα της παραβίασης των διατάξεων του Κανονισμού.

Διάρκεια αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ολοκληρωμένη παροχή των υπηρεσιών μας και τουλάχιστον για όσο διάστημα απαιτείται από το νόμο.
Οι πληροφρορίες σας αποθηκεύονται και επεξεργάζονται σε χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αν έχετε απορίες σχετικά με την παρούσα πολιτική ή πιστεύετε πως έχουμε παραβιάσει τα δικαιώματα σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τότε μπορέιτε να μας αποστείλετε ένα email στην ηλεκτρονική διεύθυνση eleni@fantastioom.com

Τελευταία ενημέρωση 8 Μαϊου 2023.

Cookies

Τι είναι τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας για ένα χρονικό διάστημα κι έτσι δε χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies

Ορισμένες από τις σελίδες μας χρησιμοποιούν cookies τρίτων μερών προκειμένου:

 • να συλλέγουν ανώνυμα στατιστικά δεδόμένα για τις σελίδες που επισκέπτεστε και τον τρόπο με τον οποίο οδηγηθήκατε σε αυτές
 • να σας παρέχουν ενσωματωμένο περιεχόμενο
 • να σας επιτρέπουν να μοιράζεστε τις ιστοσελίδες που σας αρέσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που προτιμάτε
 • να απομνημονεύουν αν έχετε συμφωνήσει ή όχι με τη χρήση cookies σε αυτόν τον ιστότοπο

Η ενεργοποίηση αυτών των cookies δεν είναι απολύτως απαραίτητη για τη λειτουργία του ιστότοπου, αλλά θα σας παράσχει καλύτερη εμπειρία περιήγησης. Μπορείτε να διαγράψετε αυτά τα cookies ή να αποκλείσετε την τοποθέτησή τους. Αν όμως το κάνετε ορισμένα χαρακτηριστικά του ιστότοπου ίσως να μη λειτουργούν όπως προβλέπεται.

Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα cookies δε χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά και δε χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.

Πώς να ελέγχετε τα cookies

Μπορείτε να ελέγχετε ή/και να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο καθώς επίσης ενδέχεται να μη λειτουργούν μερικές υπηρεσίες.

Τελευταία ενημέρωση 8 Μαΐου 2023.