Όροι και προϋποθέσεις

Πριν κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών του παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης και τις πορϋποθέσεις (εφεξής οι Όροι) οι οποίοι διέπουν τη χρήση του ιστότοπου www.fantasticoom.com (εφεξής ο Ιστότοπος) καθώς και του περιεχομένου, των υπηρεσιών και των προϊόντων του (συλλογικά οι Υπηρεσίες) που παρέχονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος αυτού (εφεξής το Ηλεκτρονικό Κατάστημα). Αυτοί οι όροι αποτελούν μία δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς (εφεξής Χρήστης, Εσείς, Εσάς, σας) και σε εμάς (Επιχείρηση, Ιστοσελίδα, Εμείς, Εμάς, μας).

Ο ιστότοπος www.fantasticoom.com αποτελεί ιδιοκτησία της ατομικής επιχείρησης ΕΛΕΝΗ ΑΝΤ. ΚΑΡΑΝΤΑΚΗ (Επιχείρηση, Εμείς, Εμάς, μας). Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στη διεύθυνση Χατζή 28, 11141, Αθήνα.

Τα στοιχεία της Επιχείρησης είναι ΑΦΜ: 103888539, ΔΟΥ: ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ. ΓΕΜΗ: 116017203000.
Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι: 2102924173, 6937018871 καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση eleni@fantasticoom.com

Με την πρόσβαση, την προβολή ή τη χρήση οποιωνδήποτε Υπηρεσιών, δηλώνετε και εγγυάστε ότι διαθέτετε την απαραίτητη ικανότητα για δικαιοπραξία κατά την εφαρμοστέα στην περίπτωση σας δικαιοδοσία, για την πρόσβαση, την προβολή ή τη χρήση αυτών και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους Όρους Χρήσης και υπόκεισθε σε αυτούς. Σε συνάρτηση με τα ανωτέρω δηλώνετε επίσης και εγγυάστε ότι έχετε το δικαίωμα και την εξουσία να συμφωνήσετε και να δεσμευτείτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στον Ιστότοπο και η χρήση αυτού δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων από όλους τους χρήστες καθώς και την πλήρη εφαρμογή τους όπως ισχύουν σε κάθε στιγμή.

Σε περίπτωση που κάποιος Χρήστης διαφωνεί με τους Όρους, καλείται να μην κάνει χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και να αποχωρήσει από αυτήν.

Γενικά

Η χρήση του Ιστότοπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην παρεμποδίζει την χρήση του από τρίτους, ο δε Χρήστης υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με τον νόμο και τους παρόντες Όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν.

Ο Ιστοτοπος και οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες άνω των 18 ετών. Απαγορεύεται σε ανήλικα άτομα να τον χρησιμοποιούν ή να τον επισκέπτονται, καθώς και να συνάπτουν συναλλαγές. Ο Ιστότοπος δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ενδεχόμενη επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου αυτού και χρήση του από ανήλικα άτομα, δεδομένου ότι δεν μπορεί να ελέγχει την ταυτότητα των χρηστών.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικaίωμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να μεταβάλλει την φύση και το περιεχόμενο του Ιστότοπου, να τροποποιεί, να αναστέλλει ή και να διακόπτει μέρος ή το σύνολο των Υπηρεσιών του , καθώς και να αναστέλλει ή να διακόπτει πρόσκαιρα ή και μόνιμα την λειτουργία του. Η Επιχείρηση διατηρεί ακόμα το δικαίωμα οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί κατά την κρίση της και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους χρήσης.

Στο τέλος της παρούσας σελίδας αναγράφεται πότε ενημερώθηκαν για τελευταία φορά οι Όροι Χρήσης. Σας παρακαλούμε να επιστρέφετε τακτικά και να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη εκδοxή των Όρων Χρήσης.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στον Ιστότοπο να είναι κατά το δυνατό ακριβείς και αληθείς. Ό,τιδήποτε παρέχεται με τη μορφή διαφήμισης στους χρήστες μέσω του Ιστοτοπου, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών να ενεργήσουν με τη δική τους βούληση και χωρίς δική μας ευθύνη.

Η Επιχείρηση, δεν ευθύνεται για οποιάδήποτε ζημιά υποστεί ο επισκέπτης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένου του ιστοτόπου μας και στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων.

Η Επιχείρηση δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται.

Η Επιχείρηση δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση του Χρήστη παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Ο παρών διαδικτυακός ιστότοπος www.fantasticoom.com είναι πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης Ελένη Καραντάκη. Η Επιχείρηση διατηρεί αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σχετικά με το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας είτε άμεσα ως δημιουργός είτε έμμεσα, με άδεια από τους εκάστοτε δημιουργούς.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το fantasticoom.com και που εμφανίζονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, είναι ιδιοκτησία του fantasticoom.com και προστατεύονται από τους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η χρήση τους απαγορεύεται ρητά χωρίς έγγραφη προηγούμενη άδεια του νόμιμου δικαιούχου τους. Προϊόντα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα τρίτων, που εμφανίζονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία αυτών, οι οποίοι φέρουν αποκλειστικά και την σχετική ευθύνη γι’ αυτά.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Επιχείρηση ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Ιστότοπου και καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσει την ασφάλειά τους. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών υπόκεινται στην Πολιτική Απορρήτου η οποία είναι ανηρτημένη στην Ιστοσελίδα.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, αξίωση, απαίτηση τρίτου ή δαπάνη η οποία οφείλεται σε ή προκύπτει από τη μη ορθή χρήση των Υπηρεσιών ή κάθε παράβαση ή παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης.

Περιορισμός ευθύνης

Η επιχείρησή μας δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών και των Προϊόντων αλλά μπορεί να εγγυηθεί πως θα σας ενημερώσει άμεσα στην περίπτωση μη διαθεσιμότητας κάποιου προϊόντος.

Η Επιχέιρησή μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν κατά την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα μας και το Ηλεκτορνικό μας κατάστημα και κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας σε αυτά και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή τη συμβατότητα της υποδομής τους με τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Η Επιχείρησή μας δεν ευθύνεται και δε δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές Υπηρεσιών και Προϊόντων που υπάρχουν στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δε θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και την ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος.

Η Επιχείρησή μας δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία από επισκέπτες του Ιστότοπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του Ιστότοπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από τον Ιστότοπο ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής.

Η Επιχείρησή μας παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, έγγραφα, ανακοινώσεις), και τα Προϊόντα «ως έχουν», χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή είτε συναγόμενη (με την επιφύλαξη όσων ειδικότερων ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης και τις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας).

Newsletters

Η Επιχείρηση παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες του Ιστότοπου να επιλέξουν να πληροφορούνται για νέα προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές, διαγωνισμούς κλπ. με την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Τα ενημερωτικά δελτία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και τη διαγραφή του από αυτές.

Στην περίπτωση που δεν επιθυμεί κάποιος να συνεχίσει να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα μπορεί να διακόψει τη λήψη τους ακολουθώντας τις οδηγίες που υπάρχουν στο κάθε newsletter που αποστέλλεται.

Ηλεκτρονικό κατάστημα

Τα Προϊόντα της Επιχείρησης παρέχονται προς λιανική πώληση μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης.

Παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα

Η Επιχείρηση δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφορίων που παρατίθενται στον Ιστότοπο όσο και των παρεχόμενων από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα Προϊόντων υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν ακούσια προκύψει ή διακοπών λειτουργίας του Ιστότοπου για λόγους ανωτέρας βίας.

Προσωπικά στοιχεία κατά τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Για τη χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος είναι απαραίτητη από την πλευρά του Χρήστη η συμπλήρωση κάποιων προσωπικών στοιχείων ώστε να προβεί στην αγορά των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Μπορεί να ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμο, η ηλεκτρονική διεύθυνση, η διεύθυνσή σας, ο αριθμός τηλεφώνου σας κλπ ενώ στην περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας ο αριθμός της κάρτας, η ημερομηνία λήξης και ο κωδικός της. Με την καταχώρηση της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης αποδέχεστε την αποστολή όλων των απαραίτητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θεωρούνται απαραίτητες για την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Επιπλέον, θα σας ζητηθούν φωτογραφίες ή πολεοδομικά σχέδια από το χώρο σας. Με την αποστολή των αρχείων αυτών αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης. Οι φωτογραφίες και τα σχέδια διατηρούνται στο αρχείο της Επιχείρησης αποκλειστικά και μόνο για την εκπόνηση της μελέτης και την ολοκλήρωση της υπηρεσίας που έχει αγοραστεί. Σε κάθε περίπτωση και πριν τη λήψη των φωτογραφιών προτείνεται η απομάκρυνση φωτογραφιών ανηλίκων ή άλλων προσώπων των οποίων τα πρόσωπα δε θέλετε να κοινοποιηθούν.

Παραγγελία προϊόντων και υπηρεσιών

Πότε συνάπτεται η σύμβαση αγοράς με την Επιχείρηση:

 • Ο Χρήστης μπορεί να αναζητήσει στην Ιστοσελίδα μέσω πλοήγησης σε αυτήν ή μέσω της Αναζήτησης την υπηρεσία ή το προϊόν που τον ενδιαφέρει και να το προσθέσει στο καλάθι του. Η Ιστοσελίδα κατευθύνει το Χρήστη μέσω αυτοματοποιημένων βημάτων μέχρι την ολοκλήρωση της αγοράς του.
 • Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, θα σας αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει, το οποίο μήνυμα θα πιστοποιεί τη λήψη της παραγγελίας από εμάς. Έχουμε τη δυνατότητα να μην αποδεχτούμε την παραγγελία σας. Αν αποδεχτούμε την παραγγελία σας τότε θα λάβετε επιβεβαιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στο σημείο αυτό συνάπτεται η σύμβαση αγοράς με εμάς.
 • Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει μαζί σας ώστε να διευκολυνθεί η επίλυση του προβλήματος.

Οι παρεχομένες από τη Ιστοσελίδα υπηρεσίες λειτουργούν ως εξής:

1. Υπηρεσία «Σχεδιασμού παιδικού δωματίου»
Διαδικασία:
 
 • Με την αγορά της υπηρεσίας, θα λάβεις ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο θα συμπληρώσεις τα στοιχεία σου και θα απαντήσεις σε μερικές ερωτήσεις που αφορούν το έργο σου.
 • Στη συνέχεια θα λάβεις τις οδηγίες για την αποτύπωση του χώρου και των στοιχείων που θα πρέπει να μου αποστείλεις ώστε να κατανοήσω τις ανάγκες σου. Στην περίπτωση που δεν μπορείς να κάνεις το σχέδιο της αποτύπωσης, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου και να μου στείλεις φωτογραφίες του χώρου ώστε να κάνω το σκίτσο και να προσθέσεις τις διαστάσεις που θα σου ζητήσω. 
 • Αφού λάβω τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου, την αποτύπωση και τις φωτογραφίες θα ξεκινήσω να εργάζομαι πάνω στο έργο σου. Θα πρέπει να λάβω όλο το υλικό που ζητάω για να μπορέσω να εργαστώ με συνέπεια και να παραδώσω ένα έργο ποιότητας που θα ικανοποιεί και τους δυό μας.
 • Στο πρώτο στάδιο θα σου παρουσιάσω τις πρώτες σκέψεις για το δωμάτιό σου με βάση τις πληροφορίες που έχω λάβει από εσένα.  Η ενέργεια αυτή στόχο έχει να παρουσιάσει τις βασικές ιδέες και συνήθως περιλαμβάνονται μία κάτοψη, πρόταση για χρώματα, υλικά και έπιπλα. Σε αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό να ακούσω τις παρατηρήσεις σου ώστε, αν χρειάζεται, να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές.
 • Στο επόμενο στάδιο, θα προχωρήσω στη λεπτομερή εφαρμογή των επιλογών της προηγούμενης παραγράφου. Θα σου αποστείλλω εκ νέου δισδιάστατα σχέδια στα οποία θα μπορείς να κάνεις παρατηρήσεις. 
 • Με την παράδοση της μέλετης, θα λάβεις μία κάτοψη με διαστάσεις, τις όψεις , δύο  τρισδιάστατα σχέδια (η αύξηση του αριθμού των τρισδιάστατων απεικονίσεων εναπόκειται αποκλειστικά και μόνο στην κρίση μου και εξαρτάται από την ορθή παρουσίαση του έργου), λίστα αγορών με όλα τα προϊόντα της μελέτης και τους προμηθευτές τους, καθώς και οδηγίες για την ορθή υλοποίηση της μελέτης. Δε φέρω καμία ευθύνη στην περίπτωση που τα προϊόντα  δεν είναι πλέον διαθέσιμα στα φυσικά ή ηλεκτρονικά καταστήματα ή έχουν διαφοροποιηθεί οι τιμές τους.  Στα σχέδια αυτά δεν πραγματοποιούνται πλέον αλλαγές.
 • Αν θέλεις, κατά τη διάρκεια του χρόνου μελέτης, μπορούμε να κανονίσουμε μία βιντεοκλήση ή τηλεφωνική κλήση διάρκειας 30 λεπτών ώστε να μιλήσουμε για ό,τι σε απασχολεί.
 • Επιπλεόν, μπορείς να μου στείλεις email για απορίες ή διευκρινίσεις ανά πάσα στιγμή. 
 • Η στήριξή μου για το έργο συνεχίζεται για 60 συνεχόμενες ημερολογιακές ημέρες από την τελική ημερομηνία παράδοσης της μελέτης. Ως τελική ημερομηνία παράδοσης της μελέτης είναι η αποστολή από εμένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συνόλου των σχεδίων, της λίστας αγορών και των οδηγιών υλοποίησης. 
Συνολικά θα παραλάβεις:
 • Κάτοψη του χώρου 
 • Όψεις του χώρου
 • Δύο τρισδιάστατες απεικονίσεις του χώρου
 • Λίστα αγορών
 • Οδηγίες για την υλοποίηση της μελέτης
 • Όλα τα στοιχεία τα οποία κρίνω απαραίτητα για την ορθή υλοποίηση της μελέτης 
2. Υπηρεσία «Σχεδιασμός επίπλου στα μέτρα σου» Διαδικασία
Διαδικασία:
 
 • Με την αγορά της υπηρεσίας, θα λάβεις ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο θα συμπληρώσεις τα στοιχεία σου και θα απαντήσεις σε μερικές ερωτήσεις που αφορούν το έργο σου.
 • Στη συνέχεια θα λάβεις τις οδηγίες για την αποτύπωση του χώρου και των στοιχείων που θα πρέπει να μου αποστείλεις ώστε να κατανοήσω τις ανάγκες σου. Στην περίπτωση που δεν μπορείς να κάνεις το σχέδιο της αποτύπωσης, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου και να μου αποστείλεις φωτογραφίες του χώρου ώστε να κάνω το σκίτσο και να προσθέσεις τις διαστάσεις που θα σου ζητήσω. Θα πρέπει να λάβω όλο το υλικό που ζητάω για να μπορέσω να εργαστώ με συνέπεια και να παραδώσω ένα έργο ποιότητας που θα ικανοποιεί και τους δυό μας.
 • Αφού λάβω τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου, την αποτύπωση και τις φωτογραφίες θα ξεκινήσω να εργάζομαι πάνω στο έργο σου. 
 • Στο πρώτο στάδιο θα σου παρουσιάσω τις πρώτες σκέψεις για το έπιπλό σου με βάση τις πληροφορίες που έχω λάβει από εσένα.  Η ενέργεια αυτή στόχο έχει να παρουσιάσει τις βασικές ιδέες και συνήθως περιλαμβάνονται σκίτσα, πρόταση για χρώματα και υλικά. Σε αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό να ακούσω τις παρατηρήσεις σου ώστε, αν χρειάζεται, να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές.
 • Στο επόμενο στάδιο, θα προχωρήσω στη λεπτομερή εφαρμογή των επιλογών της προηγούμενης παραγράφου. Θα σου αποστείλλω εκ νέου δισδιάστατα σχέδια στα οποία θα μπορείς να κάνεις παρατηρήσεις. 
 • Με την παράδοση της μέλετης, θα λάβεις ένα τεχνικό σχέδιο, ένα  τρισδιάστατο σχέδιο (η αύξηση του αριθμού των τρισδιάστατων απεικονίσεων εναπόκειται αποκλειστικά και μόνο στην κρίση μου και εξαρτάται από την ορθή παρουσίαση του έργου) και οδηγίες για την ορθή υλοποίηση της μελέτης. Στα σχέδια αυτά δεν πραγματοποιούνται πλέον αλλαγές.
 • Αν θέλεις, κατά τη διάρκεια του χρόνου μελέτης, μπορούμε να κανονίσουμε μία βιντεοκλήση ή τηλεφωνική κλήση διάρκειας 30 λεπτών ώστε να μιλήσουμε για ό,τι σε απασχολεί.
 • Επιπλεόν, μπορείς να μου στείλεις email για απορίες ή διευκρινίσεις ανά πάσα στιγμή. 
 • Η στήριξή μου για το έργο συνεχίζεται για 30 συνεχόμενες ημερολογιακές μέρες από την ημερομηνία παράδοσης της μελέτης. Ως ημερομηνία παράδοσης της μελέτης ορίζεται η ημερομηνία αποστολής του συνόλου των σχεδίων και των οδηγιών της μελέτης.  
Συνολικά θα παραλάβεις:
 • Κάτοψη του επίπλου
 • Όψεις του επίπλου
 • Μία τρισδιάστατη απεικονίση του χώρου
 • Οδηγίες για την υλοποίηση της μελέτης
 • Όλα τα στοιχεία τα οποία κρίνω απαραίτητα για την ορθή υλοποίηση της μελέτης 

Αν οι πιο πάνω πληροφορίες δε σε καλύπτουν, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου στο eleni@fantasticoom.com ώστε να καλύψω κάθε απορία που έχεις.

Τι δεν περιλαμβάνεται στις μελέτες:

 • Επίβλεψη του έργου ή η φυσική μου παρουσία στο έργο: Στη μελέτη δεν περιλαμβάνεται η επίβλεψη του έργου σου από εμένα ή η φυσική μου παρουσία στο έργο. Μαζί με τη μελέτη θα λάβεις οδηγίες για την υλοποίηση της μελέτης.
 • Αγορές προϊόντων ή παράδοση φυσικού προϊόντος: Δεν μπορώ να παραγγείλω , να αγοράσω ή να κατασκευάσω προϊόντα για εσένα. Μαζί με τη μελέτη θα λάβεις λίστα αγορών που θα συμπεριλαμβάνει το σύνολο των προϊόντων που έχει χρησιμοποιηθεί στη μελέτη και οδηγίες για την προμήθειά τους.
 • Απεριόριστες αλλαγές: Ο χρόνος μελέτης του έργου είναι προκαθορισμένος και δεν υπάρχει η δυνατότητα απεριόριστων αλλαγών.
 • Άδειες εργασιών: Σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνω να εκδώσω άδειες εργασιών.

Κόστος και χρόνος υπηρεσιών

Το κόστος για τις υπηρεσίες αφορά διαθεσιμότητά μου για συγκεκριμένο χρονικο διάστημα:

 • Υπηρεσία σχεδιασμού επίπλου δεκαπέντε (15) εργάσιμες μέρες
 • Υπηρεσία σχεδιασμού παιδικού δωματίου εικοσιπέντε (25) εργάσιμες μέρες

Οι υπηρεσίες παρέχονται κατά προτεραιότητα με βάση την ημερομηνία αγοράς επομένως είναι σημαντικό για την έγκαιρη ολοκλήρωση της μελέτης να αποστέλλεται άμεσα το υλικό που ζητείται κατά περίπτωση.

Επιπλέον του προκαθορισμένου χρόνου μελέτης είμαι στη διάθεσή του πελάτη για ένα συνεχόμενο μήνα (30 ημερολογιακές ημέρες) από την ημερομηνία παράδοσης των τελικών σχεδίων της μελέτης για την παροχή απομακρυσμένης υποστήριξης για την υλοποίησή της στην υπηρεσία «Σχεδιασμός επίπλου στα μέτρα σου» και δύο συνεχόμενους μήνες (60 ημερολογιακές ημέρες) από την ημερομηνία παράδοσης των τελικών σχεδίων της τελικής μελέτης για την υπηρεσία «Σχεδιασμός παιδικού δωματίου» για τον ίδιο λόγο.

Σημαντική σημείωση: ο χρόνος που χρειάζεται να ολοκληρωθεί η μελέτη ενδέχεται να μεταβληθεί ανάλογα με το χρόνο ανταπόκρισης του πελάτη. Οι χρόνοι που αναφέρονται προϋποθέτουν άμεση ανταπόκριση.

Τρόποι Παραγγελίας

Μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας ή να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση, ώστε να βρείτε το προϊόν που σας ενδιαφέρει και να το προσθέσετε στο καλάθι αγορών. Όταν έχετε συγκεντρώσει όλα τα προϊόντα που θέλετε στο Καλάθι Αγορών , πατήστε στην «Ολοκλήρωση Παραγγελίας». Στη συνέχεια θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τρόπο πληρωμής στο ασφαλές περιβάλλον της ιστοσελίδας μας. Αφού ολοκληρώσετε την παραγγελία θα λάβετε e-mail με επιβεβαίωση της παραγγελίας σας.

Πολιτική επιστροφών κι ακυρώσεων

Ο πελάτης διατηρεί το διακίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση και της επιστροφής του συνόλου των χρημάτων που κατέβαλε για την αγορά Υπηρεσίας ή Προϊόντος, χωρίς λόγο, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία αγοράς και οπωσδήποτε πριν μου αποστείλει το σύνολο του υλικού που απαιτείται για τη μελέτη του χώρου ήτοι την αποτύπωση του χώρου, το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, και τις φωτογραφίες του χώρου. Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης οφείλεται να με ενημερώσετε γραπτώς κι εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας για την πρόθεσή σας να ασκήσετε το δικαίωμά σας.

Στην περίπτωση που στο χρονικο διάστημα της υπαναχώρησης έχω λάβει όλο το υλικό ήτοι την αποτύπωση του χώρου, το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, και τις φωτογραφίες του χώρου και κατά συνέπεια έχω ξεκινήσει να εργάζομαι πάνω στο έργο σας υποχρεούστε να μου καταβάλλετε, σε σχέση με την πλήρη κάλυψη της σύμβασης ποσόν που αναλογεί στο χρόνο που εργάστηκα για το συγκεκριμένο έργο. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία που θα λάβω το αίτημα υπαναχώρησης με το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε από εσάς για την πληρωμή της υπηρεσίας.

Για επιστροφές χρημάτων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι είναι δυνατή η επιστροφή τυχόν φόρων ή/και δασμών.

Για ψηφιακά προϊόντα στα οποία γίνεται άμεση μεταφόρτωση με την πληρωμή ή υπάρχει άμεση πρόσβαση σε αυτά με την πληρωμή, δε γίνονται επιστροφές χρημάτων σε καμία περίπτωση.

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει τα χρήματα και να μην προχωρήσει στην υλοποίηση υπηρεσίας στην περίπτωση που κρίνει πως το υλικό που παρέχεται δε της επιτρέπει να ολοκληρώσει τη μελέτη νόμιμα ή ορθά από άποψη ποιότητας.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παραπάνω Όροι υπόκεινται στο Ελληνικό Δίκαιο και ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό. Εάν κάποια διάταξη κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη από το αρμόδιο ελληνικό δικαστήριο, παύει να ισχύει, χωρίς αυτό να επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων Όρων. Για οποιαδήποτε διαφορά που ανακύπτει από την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή που αφορά τους παρόντες Όρους Χρήσης αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, μπορείτε να απευθύνεστε στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών όπως στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή https://www.mindev.gov.gr ή στο Συνήγορο του Καταναλωτή www.sinigoroskatanaloti.gr

Επιπλέον, εάν διαμένετε σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την αγορά που πραγματοποιήσατε από το Ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αύτο το σύνδεσμο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show για εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς.

Τελευταία ενημέρωση 8 Μαΐου 2023